Adfærdskodeks

Jeg kører ordentligt

Med dette kodeks vil Galten CK signalere og slå fast overfor klubbens medlemmer, sponsorer, andre klubber og øvrige omgivelser, at alle medlemmer i Galten CK har det sammen overordnede adfærdskodeks. Det enkelte medlem har et selvstændigt og individuelt ansvar for at leve op til adfærdskodekset. Overholdelse af adfærdskodekset er det enkelte medlems berettigelse til at være medlem i Galten CK, derfor Jeg kører ordentligt.


Galten CK ønsker, at alle klubbens medlemmer får så gode cykeloplevelser som overhovedet muligt. Det skal ske gennem den måde vi opfører os på når vi cykler. Vi skal tage et personligt ansvar for vores egen adfærd, og vi skal tage et medansvar for andre medlemmers adfærd. Vi cykler med respekt for den trafik vi færdes i; med respekt for alle andre trafikanter; med respekt for den natur vi kører i; med respekt for medlemmernes individuelle ønsker og formåen og sidst men ikke mindst, vi cykler alle med respekt for færdselsloven.

Sikkerheden

Den kørselsmæssige sikkerhed skal ved hver træning være i fokus. Vi skal for enhver pris undgå uheld. Derfor er det vigtigt, at alle ryttere kender og accepterer nedenstående regler, og at de overholdes – hver gang.
Det overordnede ansvar for sikkerheden på hver tur ligger hos Kaptajnen/træneren, men alle ryttere har også et individuelt og fælles ansvar for at turene forgår sikkert og trygt. Vi skal køre sikkert, disciplineret og overholde alle aftaler som følgende:

Vi overholder altid færdselsloven – også kørsel på cykelstier.
Vi kører altid med cykelhjelm. INGEN CYKELHJELM = INGEN CYKELTUR.
Vi viser hensyn overfor alle andre trafikanter.
Vi signalerer til andre trafikanter, at vi har set dem og at vi tager hensyn til dem, f.eks. fodgængere, heste, modkørende og overhalende biler.
Vi kører efter forholdene og tilpasser vores hastighed.
Vi signalerer i god tid ved forhindringer forude f.eks. huller i vejen, holdende og modkørende biler.
Vi signalerer i god tid ved kryds og samler holdet når alle er kommet over.
Vi holder ordentlig afstand til hinanden og sørger for at undgå pludselige opbremsninger, pludselige baneskift og andet der kan skabe uro og medføre uheld.
Vi drikker og spiser når vi ligger bagest i gruppen.


Etik

I Galten CK er vi så heldige, at vi har Danmarks mest spændende og udfordrende terræn at cykle i. Det stiller krav til den måde vi cykler sammen på, og den måde vi hjælper hinanden på. Samtidig har vi også Danmarks smukkeste natur lige udenfor døren, og det er en natur vi i Galten CK vil værne om.
Vi har en række sponsorer som støtter vores klub, og vi repræsenterer Galten CK og vores sponsorer, når vi cykler i vores klubtøj. Uanset om det er i klubregi eller ej. Dårlig cykeladfærd må på intet tidspunkt kunne forbindes til Galten CK og vores sponsorer, hvorfor:

Vi undlader at provokere andre – vi hilser altid pænt på andre trafikanter.
Vi holder naturen ren – vi efterlader ikke affald af nogen art i naturen.
Vi samler holdet efter hver bakke, der skal ventes eller vendes om.
Vi hjælper hinanden og venter på hinanden ved uheld/defekt.
Vi kører på de ”svagestes” præmisser.
Vi efterlader ingen alene ude på ruten. Alle skal med hjem i god behold.
Vi anvender ikke forbudte stoffer i forbindelse med arrangementer i Galten CK.
Vi indtager ikke alkohol i forbindelse med vores cykelture.