Generalforsamling 2018 og sæsonopstart

Så blev det forår - og dermed tid til generalforsamling og sæsonopstart i Galten CK.

Dagen startede kl 9 på Porskjær med kaffe og rundstykker. Efter en halv times summen og cykelsnak startede generalforsamlingen. Peder Vestergaard blev som så mange gange tidligere valgt som dirigent, og herefter kunne Karsten Kjær fremlægge årets beretning for 2017, set fra saddelhøjde.

Kassereren fremlagde årets økonomiske resultat for 2017 og budget for 2018, og alt blev godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsen havde fremlagt et forslag til vedtægtsændringer, hvilket bl.a. medførte at bestyrelsen blev "mindsket" fra 7 medlemmmer til 5. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Det var tid til skiftedag i bestyrelsen, hvor Karsten Kjær og Michael Høegh begge havde valgt at takke af. Bestyrelsen vil gerne sige et stort tak til begge for deres indsats gennem flere år.

Efter generalforsamlingen var afsluttet redegjorde Torben Henriksen for den medlemsundersøgelse som blev foretaget i efteråret 2017. En af undersøgelsens konklusioner var, at flere medlemmer gerne ville have lidt flere sociale arrangementer i forbindelse med turene. Vi vil derfor forsøge med én gang månedlig at afslutte turene med sodavand/mad og social hygge på Porskjær. Der vil også blive kørt en lidt længere tur ca 1 gang månedlig.

Til sidst fik Ivan Bomholt fra træningsudvalget ordet. Han informerede om træningsplaner for 2018. Og pointerede endnu en gang at klubbens nok største problem lige nu er manglende kaptajner. Klubben råder kun over 9 kaptajner til at lede turene, og det er alt for få. Hvis vi skal fastholde klubbens DNA med struktureret træning og kaptajner til at lede turene, kræver det at flere vil bidrage til fællesskabet og uddanne sig til kaptajn. Så en stor opfordring til dette. Kontakt Ivan hvis I får lyst.

Efter det traditionelle klubbillede drog de 35 deltagere ud på årets første klubtur, og ca. 2 timer senere vendte man hjem til varm suppe på Porskjær.

Der skal samtidig lyde en stor tak til Birthe for at have ordnet alt det praktiske ved generalforsamlingen, herunder kogt suppe ! , og Jens og Henrik for at have holdt suppen i kog mens vi andre cyklede.


 

Yderligere information