Klubben

Galten CK blev stiftet d. 24. oktober 2007, hvor knap 50 personer var mødt frem for at støtte etableringen af en cykelklub for Galten og omegn.

Klubbens formål er, at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke cykling, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til cykling.

I forbindelse med bestyrelsens konstituering for 2018, er følgende udvalg nedsat: 

Træningsudvalg

Finn Knudsen (formand), Ivan Bomholt, Bill D. Jensen og Lars From

Udvalget er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af alle klubbens træningsmæssige aktiviterer, og ansvarlig for rekruttering og uddannelse af klubbens trænere og kaptajner. 

Eventudvalg

Birthe Pedersen (formand) og Ole Rasmussen

Udvalget er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af alle de klubaktiviteter, der IKKE drejer sig om den daglige træning. Det er bl.a. gennemførelse af klubbens tur til Harzen, afholdelse af afslutningsfest m.m.

Tøjudvalg

Ole Rasmussen (formand) og Birthe Pedersen
 
Udvalget er ansvarlig for alle aktiviteter der drejer sig om klubbens cykeltøj. Det indebærer bl.a. design, indkøb og logistik. 

Sponsorudvalg

Ryan Thomsen (formand) + flere

Udvalget er ansvarlig for at indgå sponsoraftaler, og den løbende kontakt til klubbens sponsorer.

Kommunikationsudvalg

Torben Henriksen (formand)

Udvalget er ansvarlig for, at der sker en rettidig og fyldestgørende kommunikation til klubbens medlemmer i forbindelse med klubbens aktiviteter. Samtidig er udvalget ansvarlig for kommunikation til andre interessenter i lokalområdet, og vedligeholdelse af såvel Facebook gruppe og klubbens hjemmeside.

Yderligere information