Nyhedsbrev Marts 2018

Foråret er ifølge kalenderen kommet, men det har naturen vist ikke helt fundet ud af endnu. Under alle omstændigheder, så skal vi til at tage fat på cykelsæson nr. 11 i Galten CK. 

Som du ved, så har bestyrelsen igennem længere tid været optaget af, at få vendt den lidt kedelige udvikling klubben er inde i. 2018 er den sæson, hvor vi skal vise, at der reelt er medlemsopbakning til at fortsætte arbejdet i klubben. Skal der fremover være et Galten CK i Galten?

Bestyrelsen og træningsudvalget har drøftet og besluttet en række tiltag, der skal være med til at gøre det sjovere at komme i klubben. Vi håber, at du vælger at bakke op omkring disse tiltag, der skal igangsættes i den kommende sæson. 

I dette nyhedsbrev har jeg valgt at uddybe nogle af de tiltag der bliver igangsat.  Mød op på generalforsamlingen og få lidt mere information.

1. Generalforsamling

2. Undersøgelse - resultater

Fokus på sociale aktiviteter

”Nyt medlem dag”

Nye medlemmer – velkomstkomité  

Flere Kaptajner – prøveordning

Vores 3 hold - beskrivelser

Facebook – ny officiel side

3. Harzen 

God læselyst.

1: Generalforsamling

Som annonceret, afholder vi generalforsamling søndag den 25. marts, og planen for dagen ser således ud

Tidsplanen ser nogenlunde således ud:

9.00-9.30 Kaffe og morgenbrød på Porskjær

9.30-10.30 Generalforsamling

10.30-10.40 Information fra bestyrelsen om medlemsundersøgelsen

10.40 - 11.00 Information fra træningsudvalget

11.00-13.(30) Fotografering og Træningsture

13.00--14.30 Suppe og brød på Porskjær

Kig på vores hjemmeside og se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 medlemmer, og se samtidig klubbens regnskab for 2017 og budget for 2018. 

Efter den ordinære generalforsamling, vil der være lidt mere uddybende information om, hvilke aktiviteter vi klubben fokuserer på i år. 

2: Undersøgelse – resultater

Bestyrelsen og Træningsudvalget har igennem de seneste måneder drøftet konklusionerne på baggrund af medlemsundersøgelsen, og besluttet at igangsætte forskellige aktiviteter for den nye sæson. Her kan du læse lidt indledende information.

Fokus på sociale aktiviteter 

Et af de ting der kom frem i undersøgelser er, at mange medlemmer meget gerne vil have muligheder for lidt flere sociale aktiviteter, gerne i forbindelse med vores træningsture. 

Vi har besluttet følgende:

1: 1 gang månedligt, afslutter vi en søndagstur på Porskjær. Her vil det være muligt at få en sodavand/kaffe og lidt at spise. Det kan være i form af en bolle med lidt pålæg eller lignende. Det vil give os mulighed for at afslutte en god træningstur med lidt hyggeligt socialt samvær. Udgangspunktet i denne sæson er, at klubben betaler for mad og drikkelse. Datoerne vil fremgå af den træningsplan og aktivitetsplan, der vil blive offentliggjort lige op til sæsonstart. Mere information på generalforsamlingen.

2: 1 gang månedligt, forskudt for ovenstående aktivitet, vil hvert hold arrangere en lidt længere søndagstur med indlagt pitstop hos en bager eller lignende, hvor vi evt. kan købe en kop kaffe/kage eller hvad vi nu kunne trænge til. Det vil give os mulighed for lige at få lidt socialt samvær og snak, inden vi kører videre. Datoerne vil fremgå af den træningsplan der kommer lige op til sæsonstart. Mere information på generalforsamlingen.

”Nyt medlem dag”

Vores medlemstal er dalet de seneste år. Fra 150 medlemmer for 2 – 3 år siden til ca. 115. Det er en udvikling vi skal have vendt, så vi vil arrangere en ”Nyt medlem dag”. Detaljerne er ikke på plads endnu, men det er tanken, at alle nye medlemmer kan få et gratis medlemskab i klubben 2 – 3 måneder. Arrangementet skal lige planlægges i detaljer, så der kommer mere information ud senere. Umiddelbart er det planen, at arrangementet skal løbe af stablen i sidste halvdel af april. Mere information på generalforsamlingen.

Nye medlemmer – velkomstkomité  

Vi kan konkludere, at vi de seneste par år, ikke har været specielt udadvendte i klubben. Vi har heller ikke været gode nok til at tage imod nye medlemmer. Det skal der laves om på fremover. Vi har i Bestyrelsen og Træningsudvalget besluttet, at Bestyrelsen og kaptajnerne/trænerne, alle har et helt specielt ansvar for at ”spotte” nye medlemmer, og tage et aktivt initiativ til at de bliver set og budt velkomne. Alle øvrige medlemmer har også et ansvar for, at nye medlemmer føler sig velkomne i klubben. Vi vil meget gerne have tilkendegivelser fra en række medlemmer, der gerne vil påtage sig et udvidet ansvar for, at vi kan integrere nye medlemmer bedst muligt i klubben. Mere information på generalforsamlingen.

Flere Kaptajner – prøveordning

Det kan vist ikke skjules, at der i de seneste år er gået meget tilbage med hensyn til antallet af aktive kaptajner/trænere i klubben. Det er Bestyrelsens og Træningsudvalgets helt klare holdning, at det lave antal kaptajner/trænere der lige pt. er aktive i klubben, er den største trussel for eksistensen af Galten Cykel Klub, som vi kender den i dag. Som vi har set i den forgangne sæson, er der ikke formelle kaptajner/trænere til vores træningsture tirsdage. I den kommende sæson, har vi tilsagn fra kun 9 kaptajner/trænere. Hvis udviklingen fortsætter på sammen måde, så vil flere og flere ture efterhånden blive kørt uden kaptajner/trænere. Det vil med tiden medføre et stort kvalitetsfald i vores træningsture, og lige så stille vil vi ende der, hvor rigtigt mange andre cykelklubber er, nemlig der, hvor der ikke er styr på hvem der bestemmer på turene. Det må ikke ske i vores klub.  

For at vende den udvikling, er vi ganske enkelt tvunget til at få langt flere medlemmer til at tage ansvaret for vores ture. I år vil vi igangsætte en forsøgsordning, hvor medlemmer kan få en større eller mindre rolle som ”Kaptajnlærling”, og derved prøve af stille og roligt, prøve at tage ansvaret for gennemførelsen af nogle træningsture. Derfor vil vi håbe, at du vil overveje at være en del af denne prøveordning. Mere information på generalforsamlingen.

Vores 3 hold - beskrivelser

Ud fra medlemsundersøgelse kunne vi konkludere, at der er stor forskel på, hvad deltagerne på de forskellige hold ønsker af træningsturene. Det havde vi nok en ide om i forvejen, men vi har ikke været gode nok til at overføre den viden til træningsturene. Vi er i gang med at omskrive vores beskrivelser af de 3 hold. Dels for, at nye medlemmer bedre kan få det rigtigt indtryk af, hvad det betyder at træne med den ene eller det andet hold. Men også, så vi alle i klubben kan være bedre orienterede, så vi alle kan stille de rigtige forventninger til, hvad der sker på de enkelte træningsture. Arbejdet er i gang, og der kommer mere information på generalforsamlingen.

Facebook – ny officiel side

Vi arbejder på, at gøre klubbens kommunikation bedre og mere vedkommen for alle medlemmer. Samtidig vil vi gerne åbne op til omverdenen, så mange andre også kan følge bedre med i, hvad der forgår i klubben. Indtil nu har Facebook været en platform for ”uofficiel” kommunikation fra medlem til medlem, og kun klubmedlemmer der er tilmeldt gruppen. Vi vil lave en åben Facebookprofil, der dels kan tjene som en officiel kommunikationsplatform for Galten CK, men som også kan bruges i vores profilering af klubben udadtil. Mere information om det senere.

3: Harzen 

Vores samlede plan for aktiviteter for den kommende sæson er ikke klar endnu. Men det ligger fast, at der vil blive arrangeret en tur til Harzen igen i år. Sidste år var det er stor succes med at være i Braunlage på et mindre hotel, så der skal vi være igen i år. Vi er dog lidt usikre på, hvornår det er det bedste tidspunkt at tage af sted. Pinsen i år ligger ret tidligt, så der er risiko for, at vejret ikke er det bedste på det tidspunkt. Weekenden før Grundlovsdag er lige i starten af juni, så det kunne måske være en bedre mulighed, hvis vi skal forsøge at sikre os lidt bedre vejr. Det kan så være, at der er nogle der ikke har fri Grundlovsdag, så der er fordele og ulemper ved begge tidspunkter. Vi vil meget gerne have din tilkendegivelse af, hvornår du synes er det bedste tidspunkt, inden vi lægger os endeligt fast. Der vil senere komme mere ud, så vi kan høre din mening.

 

Yderligere information