Generalforsamling 2016 og sæsonopstart

Så blev det forår - og dermed tid til generalforsamling og sæsonopstart i Galten CK.

Dagen startede kl 9 på Porskjær med kaffe og rundstykker. Efter en halv times summen og cykelsnak startede generalforsamlingen. Peder Vestergaard blev valgt som dirigent, og herefter kunne Karsten Kjær fremlægge årets beretning, som gav et kort resume af en blæsende 2015-sæson.

Kassereren fremlagde årets økonomiske resultat, som endte på sorte tal, og både formandsberetning og årsregnskab/budget blev  godkendt af forsamlingen. Selv en kontingentstigning på 50 kr årligt kunne ikke få forsamlingen til at kny.

Så alt i alt en hyggelig og fredelig generalforsamling.

Efter det formelle var overstået redegjorde Ivan Bomholt for træningsudvalgets tanker for den kommende sæson. Klubben mangler kaptajner, men alligevel vil træningsudvalget forsøge at besætte alle ture med uddannede kaptajner. Så hvis kaptajnerne ser lidt slidte ud sidst på sæsonen ved I hvorfor.

Ivan opfordrede også alle medlemmer til at huske, at glæden ved at cykle er det som får os til at mødes. Så vær i godt humør og hav overskud når du møder op til træning - og lad være med at skabe dårlig stemning.

Efter det traditionelle klubbillede drog de 39 deltagere ud på årets første klubtur, og ca. 2 timer senere vendte man hjem til varm suppe på Porskjær.

Bestyrelsen vil gerne takke alle deltagere - og især Birthe Pedersen for at have klaret alle praktiske opgaver ved arrangementet.


 

Yderligere information