Årsregnskab 2015 samt budget 2016

Ifølge klubbens vedtægter skal årsregnskab samt næste års budget foreligge på klubbens hjemmeside senest 5 dage før den ordinære generalforsamling.

 

Årsregnskab            
Galten CK - År 2015            
               
      Regnskab 2015      Budget 2015 Budget 2016
Indtægter:            
  Kontingenter   31.050,00     30.000 30.000
  Sponsorer - Faste aftaler   44.500,00     36.500 38.500
  Tilskud - Århus Motion   9.200,00     25.000 0
  Tilskud - Skanderborg Kommune   9.332,00     6.000 6.000
  Salg af cykeltøj   2.734,00     45.000 20.000
  Renteindtægter   0,00     100 0
  Indtægter i alt   96.816,00     142.600 94.500
               
Udgifter:            
  Indkøb af klubtøj   -10.676,25     -60.000 -20.000
  Uddannelse og kurser - DCU   -10.450,00     -20.000 -20.000
  Aktiviteter   -22.401,57     -25.000 -25.000
  Diverse udgifter   -4.122,31     -10.000 -10.000
  Renteudgifter og gebyrer   -200,00     -200 -200
  Aarhus Motion tøjrabat udbetalt   -1.030,00     -15.000 -5.000
  Udgifter i alt   -48.880,13     -130.200 -80.200
               
Årets overskud / underskud   47.935,87     12.400 14.300
               
Aktiver            
  Bank   122.651,46     135.051  
  Beholdning af tøj            
  Aktiver i alt   122.651,46     135.051  
Passiver            
  Bank - primo   74.715,59     122.651  
  Årets resultat   47.935,87     12.400  
  Egenkapital ultimo   122.651,46     135.051  
               
Udenfor regnskab            
  Tøjlager   23750 (incl moms)  
  Udestående tøjrabat   8100        

 

Yderligere information